Ante Verzotti – Život je lijep — —

Triptih Život je lijep 1,2,3
2011.

fotografski kolaž (90×90 cm)

Triptih Život je Lijep koristi se fotografijama kolažno, na način ikoničkog pisma. Sve fotografije snimljene su sa istog mjesta te stvaraju kompleksne vizualne rečenične ali i tematske sklopove, kako u figurama komparacije sličnih tako i suprotstavljanja, kao i citata. Ideja da se fotografija u kolažu može koristiti za gradnju autonomnih tema, a koje nisu direktno vezane uz osnovne epistemičke vrijednosti fotografije, potiče od Viléma Flussera koji je tvrdio kako fotografija duguje svoj razvoj pred-literarnim civilizacijama, iako je omogućena zapravo razvojem literaciije, napose znanosti. U post-fotografskom dobu, koje zapravo nalikuje na ono prvobitno, pećinsko doba u kojem je camera obscura uvjetovala crteže izvanjskoga svijeta, i mi promatramo svijet ulice i sklapamo iz njega nove vizualne znanosti.