Blanka Petrinec – Poruke — —

Poruke
2010-2011

komjuterski obrađene fotografije (serija od 7, svaka 70×70 cm)

Teška bolest mojeg oca koja je uzrokovala oštećenje mozga, trajala je 7 godina. Bolest je značila prekid normalne komunikacije s osobom koja je fizički još uvijek bila prisutna. Prekid komunikacije bio je iznimno frustrirajuć, drastičan gubitak. I nakon očeve smrti potreba za komuniciranjem je još uvijek prisutna, stoga sam počela stvarati poruke sastavljene od slika i tekstova. Kako moje riječi više ne mogu doprijeti do cilja, koristim riječi pisaca i pjesnika koje je otac meni rado čitao dok sam bila dijete. Te su riječi davno postale opće poruke, a kako su do mene došle upravo kroz usta mojega oca, za mene otvaraju prolaz za komunikaciju koja nadilazi bolest i smrt.