Neli Ružić – Materinji jezik — —

Neli Ružić

Materinji jezik
Mother tongue

2007.

video instalacija (loop 2’24’’)
video installation (loop 2’24’’)

Ovaj video rad istražuje iseljeničku poziciju, posebice transgeneracijske veze i odnos ka materinjem jeziku.
Video se sastoji od akcije pisanja jezikom na zamagljenom ogledalu: materinji jezik, na španjolskom jeziku. Semantika zvuka intenzivira akciju udaranja vode o tijelo.
Moja majka kupa svoju majku koja priziva svoju majku. Na koncu moj sin me naziva majkom na španjolskom jeziku. Materinji jezik viđen izvana i iznutra, migracija smisla, zaroniti u bunar amiotične vode materinjeg jezika, kako bi se iznova udaljila, promatrajući ga iz prostora jezika koji me ugošćuje.