Sanja Rocco, Ana Kolega – Plavi avion — —

Plavi avion – dizajn za glazbeni CD (Rundek Cargo Trio)
2010.

Ana Kolega, ilustracije

karton, papir, CD

Darka Rundeka poznajem još iz vremena Haustora. U njegovim pjesmama tekstovi su jednako vrijedan element kao i glazba. Darko voli eksperimentirati. Tako su i njegovi albumi uvijek posebni. U ovaj zanimljiv projekt uskočila sam u posljednji čas kada su Anine slike već bile gotove – raznih formata, tehnika i gustoća premaza boje… a zatim je Ana izdvojila neke stihove i napisala ih kistom. Ekspresivne poruke. Dizajn sam napravila u jednom dahu. PLAVI AVION je poletio.
(Sanja Rocco)

U svojim radovima tekst uvijek koristim kao dio cjeline slike.
U samoj kompoziciji već ostavljam prostor za tekst kao i za bilo koji drugi element slike.
Tako da tekst u mom radu nema samo semantičko značenje već i jednako vrijedno likovno značenje kao i bilo koja linija oblik ili boja.
Upravo zato upotrebljavam svoj rukopis jer linija rukopisa daje odredeni karakter isto kao i linija crteža. Osim likovnog ne umanjujem značenje, poruku i težinu koju ima sama riječi ili rečenica.
Naime, vrlo se često događa da se porukom promijeni cijelo značenje i kontekst slike.
U radu pronalazim dvosmjerno kretanje – slika pokrene u meni neku rečenicu, i rečenica u meni pokreće slike.
To je i u ovom radu slučaj.
Inspirirana tekstom pjesama Darka Rundeka za album Plavi avion, tekstovi njegovih pjesama su u meni pokrenuli niz asocijativnih slika. Tako je nastao album u kojem sam oslikala svaku pjesmu. I napisala po koji stih.
(Ana Kolega)