Eta Linčir – Uglata ogrlica — —

Uglata ogrlica
2011.

srebro, lapis lazuli (30x12cm)

Centralni dio ogrlice izrađen je od srebrnih elemenata u-profila koji su međusobno spojeni tako da njihovi bridovi tvore ritam uglate glagoljice. Ono što je inače u iluminaciji dekoracija, ovdje je samo naznačeno bojom a slova (koja u ovom slučaju zapravo to i nisu), imaju funkciju dekoracije. Ona postaju ornament.
Cilj je pokazati jedau drugu stranu pisma – likovnu, u jednoj drugoj funkciji -dekorativnoj, u jednom drugom dobu -digitalnom, kada informacije putuju sličnim geometrijskim labirintima iscrtanim na pertinaks pločama unutar računala.