Krunoslav Kovač – Homage Editi Schubert — —

Homage Editi Schubert
2010.

Marko Kovač, koautor

dokumentacija intervencije na arhitekturi

U centru Virovitice obnovljeno je pročelje stambeno poslovne zgrade izgrađene 1948. godine. Ideja pri obnovi pročelja bila su djela pokojne akademske umjetnice Edite Schubert (1947-2001), rođene Virovitičanke. Na pročelje zgrade aplicirani su radovi iz autoričinog opusa „Transavangardna geometrija“. Zgrada ima tlocrtni “U” oblik ukupne dužine 160, a visine 10 metara. Kolorit pročelja vjerno je prenesen sa originalnih dijela umjetnice. Na pročelju imamo devet polja koja su oslikana motivima sa slika Edite Schubert. Balkoni sa lođama obojani su svijetlo sivom bojom koju je koristila autorica na svojim dijelima. Na zabatnim zidovima oslikana su “lažna” vrata, vjerna replika autoričinog dijela. Novo uređeno pročelje centru Virovitice dalo je potpuno novu vizuru koju su građani prihvatili s odobravanjem.